8 วิธีในการทำให้บ้านของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - บ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ ทำตามรายการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดในโลก

11 รายการทั่วไปในบ้านที่คุณเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมังสวิรัติ

บ้านของคุณเป็นมังสวิรัติแค่ไหน? ผลการศึกษาของฮิลลารีเปิดเผยว่า 2 ใน 3 ของมังสวิรัติยังคงใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในบ้านโดยไม่รู้ตัว เหล่านี้เป็นของใช้ในครัวเรือนที่มีส่วนผสมที่ไม่เป็นมิตรกับมังสวิรัติ